Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

Przegląd specjalizacji w ratownictwie z wykorzystaniem psów

W kynologii ratowniczej możemy rozróżnić następujące specjalizacje:

Psy terenowe

Pracujące dolnym wiatrem (tropiące)

Psy tropiące, czyli pracujące dolnym wiatrem, w przeciwieństwie do psów pracujących górnym wiatrem, podążają po śladzie, za danym zapachem konkretnego człowieka. Wykorzystywane są w pierwszych godzinach po zaginięciu, kiedy zapach śladu jest jeszcze intensywny i "niezakłócony" przez poruszające się po przeszukiwanym terenie służby. Psy tropiące najczęściej wykorzystywane są w Policji.

Pracujące górnym wiatrem

Psy terenowe pracujące górnym wiatrem podążają za unoszącymi się w powietrzu cząsteczkami zapachowymi pozostawionymi przez człowieka. Lokalizują one żywą osobę dzięki tzw. stożkowi zapachowemu, czyli podążając od słabiej skoncentrowanego zapachu aż do jego źródła, czyli do żywego człowieka. Psy ratownicze pracujące górnym wiatrem nie podążają za zapachem konkretnego człowieka, lecz sprawdzają teren pod kątem obecności osób żywych. W Polsce takie psy są wykorzystywane przede wszystkim przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną oraz grupy cywilne.

Psy gruzowiskowe

Psy gruzowiskowe również pracują górnym wiatrem. Mechanizm pracy psów gruzowiskowych jest taki sam jak w przypadku psów terenowych pracujących górnym wiatrem, jednak poruszają się one na terenach po katastrofach budowlanych, trzęsieniach ziemi, osuwiskach i innych. Wszędzie tam, gdzie pod zwałami ziemi i gruzów może znajdować się uwięziony człowiek. Taki pies ma za zadanie wskazać miejsce, w którym przebywa żywa osoba, dzięki czemu skraca się czas dotarcia do niej ekip ratunkowych. Psy gruzowiskowe w Polsce są również wykorzystywane przede wszystkim przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną oraz grupy cywilne.

Psy lawinowe

Są to psy pracujące w analogiczny sposób jak psy gruzowiskowe, jednak w innych warunkach - poszukują one żywych osób uwięzionych pod zwałami śniegu. Dokładne wskazanie miejsca, w którym przebywa zasypany człowiek, umożliwia jego szybkie odkopanie i uratowanie, w sytuacji, kiedy o jego przeżyciu decydują minuty. Psy lawinowe wykorzystywane są w organizacjach ratownictwa górskiego, takich jak GOPR czy TOPR.

Psy ratownictwa wodnego

Zadaniem psa w ratownictwie wodnym jest jak najszybsze dotarcie do tonącej ofiary i przyholowanie jej do brzegu lub łodzi. Psy mogą być również wykorzystywane do holowania osób i przedmiotów w wodzie, podawania lin i innych. W ratownictwie wodnym jednak to człowiek jest zawsze pierwszym i najważniejszym ratownikiem, pies pełni rolę jedynie pomocnika. W Polsce psy ratownicze wodne można spotkać w grupach WOPR oraz w cywilnych organizacjach szkolących psy w celach sportowych.

Szkolenie i certyfikacja

Każdy pies, niezależnie od specjalizacji, musi przejść odpowiednie szkolenie oraz uzyskać stosowne licencje upoważniające go do udziału w akcjach ratowniczych.

W Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA, działającej w strukturach naszej Fundacji, szkolimy wyłącznie psy terenowe pracujące górnym wiatrem do działań w terenach otwartych oraz psy gruzowiskowe.