Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

Wyszkolenie sprawnego zespołu pies i przewodnik zajmuje kilka lat i nie kończy się wraz z uzyskaniem certyfikatu - treningi i podnoszenie kwalifikacji to nieustanny proces.

Szkolenie psa ratowniczego

Szkolenie psa ratowniczego do momentu zdania egzaminu państwowego i uzyskania licencji umożliwiającej udział w akcjach poszukiwawczych trwa od 18 do 24 miesięcy. Okres szkolenia jest oczywiście uwarunkowany indywidualnymi predyspozycjami danego psa. Szkolenie psa w kierunku ratowniczym powinno rozpocząć się już od momentu przybycia szczeniaka do domu. Im szybciej rozpocznie się naukę, tym większe jest prawdopodobieństwo skrócenia czasu szkolenia do minimum, a co za tym idzie - szybsze uzyskanie certyfikatu i wydłużenie okresu czynnej służby. Możliwość rozpoczęcia szkolenia ratowniczego rozpatrujemy tylko dla psów w wieku maksymalnie do 24. miesiąca życia, gdyż w późniejszym wieku rozpoczynanie tej trudnej i wymagającej nauki jest w naszych oczach nieekonomiczne.

Szkolenie psa składa się z kilku elementów składowych, w tym:

  • nauka prawidłowej zabawy z psem

  • trening posłuszeństwa

  • trening sprawnościowy psa

  • trening środowiskowy psa (poruszanie się w trudnych warunkach, po nierównych podłożach itd.)

  • praca węchowa

  • nauka lokalizacji oraz oznaczania odnalezionej osoby

Szkolenie psa odbywa się podczas zajęć grupowych oraz podczas codziennej pracy indywidualnej z psem. Trening psa ratowniczego zajmuje około 20 godzin tygodniowo.

Szkolenie przewodnika

Przewodnik psa ratowniczego jest odpowiedzialny nie tylko za treningi psa. Przewodnik oprócz opieki nad swoim "narzędziem poszukiwawczym" jest również zobowiązany do podnoszenia i doskonalenia własnych umiejętności i kwalifikacji. Przewodnicy psów muszą przejść szkolenia między innymi z:

  • topografii

  • pierwszej pomocy przedmedycznej

  • pracy wysokościowej

Przewodnik psa ratowniczego jest przede wszystkim ratownikiem, musi być zdolny do niesienia pomocy również bez narzędzia lokalizacyjnego, jakim jest pies.

Podczas procesu szkolenia przewodników i psów do pracy poszukiwawczej zespoły przechodzą szereg sprawdzianów, stacji kontrolnych oraz egzaminów wewnętrznych. Wszystko to ma na celu stałą kontrolę postępów w nauce, szybkie wyłapywanie i eliminowanie błędów oraz kwalifikację do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Ciągła praca

Szkolenie zespołów nie kończy się wraz ze zdaniem egzaminu Państwowej Straży Pożarnej - jest to jedynie zamknięcie jednego z etapów. Certyfikaty są przyznawane na pewien okres (w zależności od typu zdawanego egzaminu) i należy je cyklicznie przedłużać ponownie podchodząc do egzaminów. Po uzyskaniu licencji zespoły nadal aktywnie uczestniczą w treningach, aby móc stale podnosić swoje umiejętności i pozostawać w najwyższej formie operacyjnej i gotowości do udziału w akcjach poszukiwawczych.