Rola Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA - Fundacja IRMA
Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

Rola Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza IRMA została powołana do życia w celu realizacji głównego celu statutowego Fundacji, czyli wykorzystania psów w ratownictwie poszukiwawczym w terenach otwartych oraz na gruzowiskach. Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza IRMA stawia sobie za zadanie wyszkolenie i organizację profesjonalnej grupy przewodników z psami do wykonywania działań ratowniczo-poszukiwawczych w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne.

Od kandydata do ratownika

Od poziomu wyszkolenia zespołów ratowniczych, a co za tym idzie od skuteczności działań poszukiwawczych może zależeć życie osoby zaginionej, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii rekrutacji członków oraz ich szkolenia. Wszyscy nasi kandydaci - zarówno dwu-, jak i czteronożni muszą przejść szereg testów sprawdzających predyspozycje do pracy ratowniczej. Nad całością pracy Jednostki pieczę sprawuje krajowy specjalista ds. szkolenia psów Państwowej Straży Pożarnej oraz egzaminator pracy psów ratowniczych.

Misja nie sport

W naszej Fundacji liczy się przede wszystkim niesienie pomocy i szerzenie idei ratownictwa wśród ludzi. Traktujemy ratownictwo zgodnie z jego założeniami - jako ogromnie odpowiedzialną misję niesienia pomocy potrzebującym, w którym nie ma miejsca na rywalizację.