Kurs instruktorski nose work - Fundacja IRMA
Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

(Edycja I)

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji kursu nadającego kwalifikacje instruktora nose work organizowanego na zlecenie Nose Work Club Polska przez Fundację na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów IRMA we współpracy z Advanced Canine Training/Dala Hundservice AB (Szwecja). Szkolenie odbędzie się według regulaminu bazującego na oryginalnej dyscyplinie sportowej K9 Nose Work®. Jest on używany w wielu krajach, m.in. USA, Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii.

Stosowanie sprawdzonych metod zapewnia bezpieczeństwo szkolenia i jego skuteczność. Osoby chcące w przyszłości startować w zawodach nose work będą mogły również brać udział w międzynarodowych wydarzeniach w kraju i za granicą.

Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez przedstawicieli Svenska Nose Work Klubben (Szwedzki Klub Nose Work) działający w ramach Svenska Kennelklubben (Szwedzkiego Związku Kynologicznego).

O kursie

Zajęcia będą obejmowały naukę szkolenia psów w poszukiwaniu zapachów eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy według regulaminu nose work Club Polska bazującego na oryginalnej dyscyplinie sportowej K9 Nose Work® i stosowanego m.in. w Szwecji. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez przedstawicieli Svenska Nose Work Klubben (Szwecja).

Kurs instruktorski nose work posiada autoryzację Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska. Jest to gwarancja profesjonalnego podejścia do szkolenia oraz zgodności z międzynarodowo używanymi zasadami nose work.

Uczestnicy kursu instruktorskiego mogą uczestniczyć w zajęciach bez psa, jednak muszą mieć możliwość szkolenia pomiędzy zjazdami jednego psa (przez siebie samych) oraz dwóch zespołów przewodnik i pies.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Cel kursu

Osoba, która ukończy kurs będzie w stanie samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy dla właścicieli psów z zakresu sportowego nose work według regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest przede wszystkim do instruktorów szkolenia psów, trenerów i właścicieli ośrodków szkolenia psów, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę o zajęcia z nose work. Czy to w rozumieniu sportowym, w ramach przygotowania do zawodów nose work, czy w rozumieniu rekreacyjnym - tzw. "zabawy węchowe", czy też użytkowym - jako sposób na pracę z psami schroniskowymi i problematycznymi. Zapraszamy również wszystkich właścicieli psów, którzy chcą promować dyscyplinę nose work w Polsce i za granicą – wymagane jest jednak doświadczenie w pracy z psami.

Zaznaczamy, iż pierwszeństwo w naborze mają osoby zrzeszone lub chcące w przyszłości brać udział w aktywnościach organizowanych przez Nose Work Club Polska oraz instruktorzy prowadzący zajęcia dla właścicieli i ich psów.

Zakres szkolenia

Najważniejsze kwestie, które zostaną wyjaśnione podczas kursu:

 • historia nose work
 • przepisy dotyczące wykorzystywanych zapachów oraz zawodów i egzaminów
 • protokoły próbek zapachowych i ich wyników
 • protokoły sędziowskie
 • imprinting - wdrukowywanie zapachu (wady i zalety poszczególnych metod nauczania)
 • skojarzenia
 • zanieczyszczenia
 • układanie zapachów
 • źródła zapachów
 • koncentracja w pracy węchowej
 • rozproszenia
 • strategie węszenia
 • lokalizacja zapachu (różne wysokości)
 • sygnalizowanie odnalezienia zapachu
 • nagradzanie
 • język ciała psa i komunikacja z psem
 • praca na smyczy i bez smyczy
 • język ciała człowieka
 • psy reaktywne a nose work
 • nauka klasyczna i warunkowa
 • motywacja a nauka
 • wzmocnienia
 • przygotowanie zapachów
 • pedagogika podstawowa
 • protokoły treningowe

Zakres egzaminu certyfikacyjnego

Certyfikacja będzie składała się z pisemnego egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego. Podczas egzaminu praktycznego weryfikowane będą umiejętności prawidłowego i przystępnego przekazywania wiedzy osobom początkującym z zachowaniem merytorycznej poprawności. Sprawdzana będzie również umiejętność wychwytywania błędów i rozwiązywania występujących problemów w szkoleniu.

Plan szkolenia

Piętnaście pełnych dni z podziałem na cztery zjazdy treningowe (4 + 4 + 3 + 4), z dużą ilością zajęć teoretycznych i praktycznych dla kursantów oraz lekturą materiałów w ramach pracy domowej między kolejnymi spotkaniami. Odbędą się trzy zjazdy czterodniowe prowadzone przez szwedzkich instruktorów oraz jeden zjazd trzydniowy w celu wspólnego treningu i utrwalenia materiału - we własnym gronie.

Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora wydelegowanego przez Svenska Nose Work Klubben.

Część 1

Szkolenie własnego psa w nose work, różne modele pracy oraz sposoby skłonienia psa do pracy węchowej, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach zamkniętych, wyszukiwanie zapachów w pojemnikach, udział w zajęciach praktycznych z własnym psem, nagradzanie psa, połączenie teorii z praktyką.

Część 2

Szkolenie instruktorów w zakresie nauczania psów pracy nose work, omówienie ekwipunku kursanta, przygotowywanie próbek zapachowych, protokoły – ich prowadzenie i wypełnianie, przeszukiwanie, oznaczanie odnalezionego zapachu, wyszukiwanie zapachów w pojazdach, na zewnątrz budynków, zróżnicowanie wysokości umieszczonych próbek zapachowych, dodatkowe skrytki zapachowe, skrytki kombinowane, przeprowadzanie prób zapachowych, zmysł węchu, środowisko, ćwiczenia w zachowaniu równowagi, zasady zawodów, połączenie teorii z praktyką.

Część 3

Powtórzenie materiału z części pierwszej i drugiej kursu, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnych.

Część 4

Egzamin certyfikacyjny - pisemny egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny: pedagogika, plany ćwiczeń, prowadzenie części szkolenia dla dwóch różnych grup kursantów - grupy dla początkujących i zaawansowanych. Próba zapachowa z własnym psem oraz konkurs - zawody nose work w czterech różnych kategoriach: wyszukiwanie zapachu w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach i w pojazdach. Egzaminy przeprowadzą szwedzcy instruktorzy oraz niezależny przedstawiciel Svenska Nose Work Klubben. Kursanci otrzymają dyplom Instruktora nose work wydany przez Fundację na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów IRMA oraz Advanced Canine Training/Dala Hundservice AB. Ten dyplom instruktorski jest autoryzowany, rekomendowany i rozpoznawany przez Nose Work Club Polska oraz Svenska Nose Work Klubben i uprawnia do udziału w kursach i szkoleniach dla instruktorów nose work organizowanych przez wyżej wymienione organizacje.

Praca domowa

Między częścią 1. a 2. kursant ma za zadanie szkolenie swojego psa oraz dwóch zespołów przewodnik i pies.

Między częścią 2. a 3. kursant ma za zadanie zapoznać się z regulaminem nose work i z omówionym podczas zajęć materiałem oraz trenować ze swoim psem do próby zapachowej i zawodów klasy I, które odbędą się na ostatnim zjeździe.

Informacje szczegółowe

Daty

Część 1: 1-4. grudnia 2016 r.
Część 2: 12-15. stycznia 2017 r.
Część 3: 17-19. lutego 2017 r.
Część 4: 16-19. marca 2017 r.

Godziny zajęć

9:00 - 17:00

Organizator

Fundacja na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów IRMA na zlecenie Nose Work Club Polska

Konto

Bank BGŻ Paribas
87 2030 0045 1110 0000 0257 6120

Instruktorzy i egzaminatorzy

Marie Fogelquist
Mats Hedlund
Emma Wallin

W dalszej części zamieściliśmy krótki opis kwalifikacji i doświadczenia tych osób w pracy z psami

Miejsce

Mieczewo koło Kórnika, Wielkopolska (goo.gl/maps/Zpd2PHRALxD2)

Koszt

4 500 PLN (brutto)

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Regulamin kursu

Do ściągnięcia na goo.gl/AszFPy

Formularz zgłoszeniowy

Osoby chcące uczestniczyć w kursie prosimy o wypełnienie formularza goo.gl/c7j9L1

Rezerwacja zostaje potwierdzona po wpłacie 500 PLN zaliczki. Wpłaty należy dokonać jednak dopiero po otrzymaniu mailowego potwierdzenia dostępności miejsca.

Terminy

Aby pierwszy etap kursu mógł się odbyć w przewidzianym terminie (1-4. grudnia 2016 r.) minimalna ilość uczestników musi zostać potwierdzona do 13. listopada. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po wpłacie pozostałej kwoty za kurs (4 000 PLN). W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości uczestników do tego czasu, termin przyjmowania zgłoszeń zostanie wydłużony, a pierwszy etap kursu odbędzie się w dniach 12-15. stycznia 2017 r. Informacja zostanie przekazana drogą mailową.

Wszystkie pytania prosimy kierować na jagna.gill@fundacjairma.pl

Opieka merytoryczna

Marie Fogelquist i Mats Hedlund (krótkie biografie poniżej) wraz ze Svenska Nose Work Klubben objęli merytoryczną opieką działalność Nose Work Club Polska oraz Nose Work Team IRMA przyjmując status oficjalnych mentorów.

Oznacza to, że ich wizyta w Polsce i uczestnictwo w rozwoju nose work w Polsce ma charakter stały.

Planowany jest cykl zajęć, kursów, warsztatów oraz zawodów z udziałem mentorów oraz współpracujących z nimi specjalistów.

Czym jest nose work?

Nose work to nowa w Polsce, dynamicznie rozwijająca się kynologiczna dyscyplina sportowa inspirowana użytkowym wykrywaniem substancji przez psy służbowe, takich jak narkotyki czy materiały wybuchowe. Polega ona na wykrywaniu przez psy ukrytych próbek zapachowych w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach oraz w pojazdach.

Nasze podejście do nose work

Stowarzyszenie Nose Work Club Polska w oficjalnej współpracy ze Svenska Nose Work Klubben (będącym częścią Svenka Kennel Klubben, czyli Szwedzkiego Związku Kynologicznego) postawiło sobie za zadanie wdrożenie w Polsce dyscypliny sportowej nose work bazując na jej oryginalnych założeniach. Naszym celem jest profesjonalne wyszkolenie instruktorów, trenerów i sędziów nose work, aby mogli oni w sposób rzetelny i przede wszystkim bezpieczny dla psów popularyzować ten sport szkoląc kolejnych przewodników z psami i biorąc udział w krajowych i międzynarodowych zawodach nose work - jako uczestnicy lub sędziowie.

Szkolenie według oficjalnych skandynawskich założeń pozwoli na wspólne uczestnictwo w zawodach, treningach, obozach, seminariach i kursach osób z różnych krajów. Obecnie na tych samych zasadach trenują już nie tylko Szwedzi, lecz również Duńczycy, Norwegowie i Finowie. Gościnny udział sędziowski mają również Amerykanie, Holendrzy i inni.

Historia nose work

Nose work zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych przez trzech instruktorów szkolenia psów służbowych specjalizujących się w szkoleniu psów do wykrywania substancji. Obserwując pozytywne efekty w zachowaniu psów wynikające z pracy węchowej chcieli oni sprawić, aby z tych dobroczynnych skutków mogły również skorzystać psy towarzyszące. Postawili oni sobie za cel stworzenie przyjemnej i łatwo dostępnej metody aktywizacji psów domowych i ich właścicieli poprzez zabawy węchowe inspirowane wyzwaniami, jakich doświadczają psy służbowe w swojej codziennej pracy - w służbie granicznej czy w policji. W ten sposób powstał nose work, który następnie został ujęty w ramy regulaminów i przekształcony w oficjalną dyscyplinę sportową K9 Nose Work®.

Sport, praca i rekreacja

Trenowanie nose work daje nam możliwość zmierzenia się z innymi podczas zawodów, konkursów i egzaminów krajowych i międzynarodowych. Jednak nie jest to dyscyplina wyłącznie dla przewodników z zacięciem sportowym. Nose Work niesie szereg korzyści również przy wykorzystaniu go w sposób rekreacyjny w życiu codziennym czy w pracy z psami problematycznymi (lękliwymi, agresywnymi), czy też w pracy z psami schroniskowymi.

Zalety nose work

 • wysiłek psychiczny dla psa zgodny z jego naturą - praca nosem wykorzystuje duże
 • pokłady energii u psa
 • budowanie pewności siebie u psów nieśmiałych i lękliwych
 • przekierunkowanie energii psów hiperaktywnych na wyciszającą pracę nosem
 • nauka skupienia u psa
 • nauka komunikacji z psem i czytania jego mowy ciała
 • budowa więzi między przewodnikiem i psem
 • aktywizacja właścicieli i motywowanie ich do aktywnego spędzania czasy i pracy ze swoimi psami
 • doskonały sposób na pracę z psami agresywnymi i reaktywnymi – nose work trenuje się indywidualnie

Nose work może trenować każdy człowiek i każdy pies, bez względu na wiek, kondycję, gabaryty, rasę, a nawet ograniczenia fizyczne. To dziedzina dosłownie dla wszystkich. Dodatkowo nie wymaga ona dużych nakładów finansowych czy terenów treningowych. Nose work można ćwiczyć codziennie i praktycznie w każdych warunkach, a dodatkowo nie wymaga on przygotowania z zakresu posłuszeństwa.

O prowadzących

MARIE FOGELQUIST

Inicjatorka nose work w Szwecji, który wraz z Mats'em Hedlund sprowadzili ze Stanów Zjednoczonych w roku 2011 bezpośrednio od twórcy, Ron'a Gaunt'a, z którym utrzymuje aktywną współpracę. Założycielka i obecna wiceprezes Svenska Nose Work Klubben (utworzony w 2014 roku). Z jej inicjatywy nose work został wdrożony do Szwedzkiego Związku Kynologicznego i od roku 2017 stanie się oficjalną dyscypliną kynologiczną w Szwecji. Jedna z pierwszych instruktorek nose work w Szwecji, współpracująca z NACSW. Marie pracuje z psami od 1980 roku, jest wykwalifikowanym instruktorem szkolenia psów (wyszkolonym przez Anders'a Hallgren'a i SBK - Szwedzki Klub Psów Użytkowych) i psim psychologiem (wykształcenie zdobyte u Anders'a Hallgren'a). Marie jest również: certyfikowanym specjalistą i szkoleniowcem z zakresu 'operant conditioning' (warunkowanie instrumentalne, wyszkolona pod okiem Bob'a Bailey'a w Stanach Zjednoczonych, w 1996 roku sprowadziła do Szwecji słynny 'kliker'), trenerem i sędzią Agility od początku istnienia tego sportu w Szwecji (1987) do roku 2000, specjalistą od szkolenia psów do wykrywania substancji (pleśń), psów dla osób z cukrzycą i psów asystujących (w 1989 roku wyszkoliła pierwszego w Szwecji psa asystującego) dla osób niepełnosprawnych i niesłyszących. Marie posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy z psami obrończymi. Uczestniczka i organizatorka obozów z Bob'em Bailey z zakresu trenowania kur w Stanach Zjednoczonych i Szwecji (tzw. chicken camps). Obecnie Marie prowadzi własną firmę, w której prowadzi szkolenia dla psów i ich przewodników oraz hodowlę psów użytkowych rasy labrador retriever.

MATS HEDLUND

Mats Hedlund, zanim został profesjonalnym instruktorem szkolenia psów, przez 12 lat był oficerem armii szwedzkiej. Jako młody chłopak startował w Mistrzostwach Szwecji w canicross'ie. W 2004 roku Mats, podobnie jak Marie, uczestniczył we wszystkich warsztatach z Bob'em Bailey z zakresu warunkowania instrumentalnego w Stanach Zjednoczonych (wraz z Marie regularnie uczestniczą w zajęciach z tej dziedziny, tzw. chicken camps). Rok później w Szwecji uzyskał tytuł zawodowego przewodnika psa do wykrywania substancji. W 2006 roku utworzył wraz z Marie Dala Hundservice AB. Mats jest również technologiem behawiorystą w zakresie szkolenia psów asystujących i ich instruktorów. Instruktor nose work i inicjator tego sportu w Szwecji.

EMMA WALLIN

Certyfikowana instruktor nose work, instruktor szkolenia psów asystujących i członek zarządu Svenska Nose Work Klubben. Przewodniczka psa startującego w zawodach nose work i wielokrotna zwyciężczyni. Emma będzie osobą przeprowadzająca certyfikację kursantów w imieniu Svenska Nose Work Klubben.