1% z podatku na rozliczeniu rocznym - Fundacja IRMA
Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

1% podatku

Możesz przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji przy wypełnianiu corocznej deklaracji PIT

Twój jeden procent przeznaczymy na regularne szkolenia i doposażenie naszej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz inne cele statutowe.

Jak przekazać 1% podatku

Aby przekazać jeden procent podatku należy w zeznaniu podatkowym wypełnić dwie następujące po sobie sekcje: Wniosek o przekazanie 1% podatku oraz Informacje uzupełniające.

Podanie numeru KRS współpracującego z nami Centrum Inicjatyw Lokalnych i wpisanie jako celu szczegółowego "FUNDACJA IRMA" pozwoli na przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji IRMA.

Numer KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: FUNDACJA IRMA

Instrukcja krok po kroku

Numeracja sekcji i rubryk różni się w poszczególnych formularzach PIT. Układ rubryk pozostaje jednak taki sam. Poniżej przykładowo dla formularza PIT-37.

irma 1procentirma 1procent

  1. Wypełnić rubrykę Numer KRS wpisując 0000 215 720.
  2. Po prawej podać Wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku. Większość programów do rozliczeń wypełni tą rubrykę.
  3. W rubryce Cel szczegółowy 1% trzeba koniecznie wpisać FUNDACJA IRMA
    co jest warunkiem przekazania odpisu na rzecz Fundacji IRMA
  4. Zaznaczenie pola Wyrażam zgodę jest opcjonalne i oznacza zgodę na przekazanie wspieranej organizacji swojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty.
  5. Ostatnia rubryka pozwala na podanie dodatkowych informacji, np. adresu email lub wiadomości.

Bezpłatny program do rozliczenia podatku

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczenia podatku.

Pole Numer KRS jest już wypełnione. Należy jednak pamiętać o wpisaniu jako Cel szczegółowy naszej nazwy: FUNDACJA IRMA

Program do rozliczenia podatku

W zeszlym roku dzięki Waszemu wsparciu opłaciliśmy sześć tygodni szkoleń. Twój 1% robi różnicę!

Dziękujemy!