Odwiedź nasz profil na Facebooku
Odwiedź nas na Twitterze Odwiedź nas na Instagramie

Fundacja IRMA - Psy w Służbie Człowieka

Wykorzystaj Payroll - zadeklaruj kwotę, którą Twoja firma będzie co miesiąc odprowadzać od Twojej pensji na konto Fundacji

Payroll to forma regularnego wspierania organizacji dobroczynnej przez osoby zatrudnione. Pracownicy deklarują kwotę, którą co miesiąc pragną odprowadzać ze swojej wypłaty na działalność statutową fundacji.

Pracodawca pragnący efektywnie zwiększyć zaangażowanie społeczne, może także zachęcić pracowników do datków np. deklarując, że będzie ze swoich środków przekazywać dodatkowo taką samą kwotę jak pracownicy (podwajając tym samym darowizny).

Dlaczego warto uruchomić Payroll w firmie?

Payroll jest jedną z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych, metod na uzyskanie stałych, stabilnych wpływów przez organizacje non-profit. Jest to też dobra metoda zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.

Niektóre atuty tego podejścia:

    • dla firmy: realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu
    • dla pracowników: zwiększone morale - mogą regularnie wspierać działania fundacji nie poświęcając swojego czasu i odliczyć wpłacone kwoty od dochodu
    • dla Fundacji IRMA: stałe wpływy umożliwiające planowanie wydatków i inwestycji, zwiększając naszą efektywność i pozwalając na rozwój.

Darowiznę można odliczyć od podatku

Co roku pracownicy otrzymują z firmy rozliczenie zawierające sumaryczną kwotę dotacji, którą mogą odliczyć od dochodu, zmniejszając wysokość swojego podatku.

Wprowadzenie Payroll giving do firmy jest proste

To bardzo proste: koordynator programu w firmie zbiera wnioski od pracowników i na ich podstawie co miesiąc odpowiednie kwoty z wynagrodzeń księgowość przelewa na konto fundacji (87 2030 0045 1110 0000 0257 6120) jako dotację celową.

Deklaracja pracownika

Tutaj znajdą Państwo przykładową deklarację, jaką powinien wypełnić i przekazać koordynatorowi pracownik, aby rozpocząć swój udział w programie. Podpowiedź: deklarowana kwota może być np. tzw. końcówką wynagrodzenia - przy przykładowych zarobkach 3 275,34 złotych, byłoby to 75,34 złotych.

Pracownik może w dowolnym momencie odstąpić od programu, zmienić wysokość wpłat lub ich cel (należy to zrobić poprzez poinformowanie koordynatora).

Pliki do pobrania:

Serdecznie dziękujemy za okazywane regularnie wsparcie!