Od 2012

Ratownictwo
& Edukacja

Nasza historia

Fundacja IRMA została powołana do istnienia aktem notarialnym z dnia 17.12.2012 roku a cztery lata później uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego OPP.

szkolenie i wykorzystanie psów poszukiwawczo-ratowniczych

Ratownictwo

Szkolimy siebie i nasze psy w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych w specjalności terenowej i gruzowiskowej, nasze umiejętności weryfikujemy poprzez przystępowanie do egzaminów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Regularnie organizujemy wydarzenia takie jak warsztaty i obozy międzynarodowe z przewodnikami psów ratowniczych oraz z ratownikami z Polski i innych krajów (w tym ze Szwecji, Danii, Niemiec, Holandii i innych) w celu wymiany doświadczeń i podnoszenia umiejętności.

Ratownictwo jest głównym trzonem działalności fundacji i jest działalnością nieodpłatną.

budowanie prawidłowych relacji z psami wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Edukacja

Prowadzimy prelekcje, wykłady i pokazy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w celu podnoszenia świadomości prawidłowych kontaktów z psami działając na rzecz prewencji pogryzień oraz bezdomności psów.

Wierzymy, że kształtując prawidłowe postawy oraz wiedzę na temat zachowań i dobrostanu zwierząt wśród najmłodszych jesteśmy w stanie zapobiegać niechcianym zdarzeniom z udziałem zwierząt w przyszłości. Nasze psy są łagodne i przygotowane do pracy z dziećmi, dzięki czemu nasze zajęcia są nie tylko wartościowe ale i przyjemne dla obu stron.

Edukacja jest drugim głównym trzonem działalności fundacji i jest działalnością nieodpłatną.

Telefon i email

+48 510-291-465
 info@fundacjairma.pl

Dane fundacji

NIP: 7822556773
REGON: 302333788
KRS: 0000449112

Adres

FUNDACJA IRMA - PSY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA
Melchiora Wańkowicza 4/88, 02-796 Warszawa

Rachunek bankowy

mBank 96 1140 2004 0000 3402 7905 5605

IBAN: PL96 1140 2004 0000 3402 7905 5605