Nose Work może trenować każdy człowiek i każdy pies, bez względu na wiek, kondycję, gabaryty, rasę, a nawet ograniczenia fizyczne. To dziedzina dosłownie dla wszystkich.

Dodatkowo nie wymaga ona dużych nakładów finansowych czy terenów treningowych. Nose Work można ćwiczyć codziennie i praktycznie w każdych warunkach, a dodatkowo nie wymaga on przygotowania z zakresu posłuszeństwa.
Zalety, jakie niesie za sobą Nose Work, to m.in.:
 • wysiłek psychiczny dla psa zgodny z jego naturą – praca nosem wykorzystuje duże pokłady energii u psa
 • budowanie pewności siebie u psów nieśmiałych i lękliwych
 • przekierunkowanie energii psów hiperaktywnych na wyciszającą pracę nosem
 • nauka skupienia u psa
 • nauka komunikacji z psem i czytania jego mowy ciała
 • budowa więzi między przewodnikiem i psem
 • aktywizacja właścicieli i motywowanie ich do aktywnego spędzania czasy i pracy ze swoimi psami
 • doskonały sposób na pracę z psami agresywnymi i reaktywnymi – Nose Work trenuje się indywidualnie

Nose Work – sport, praca i rekreacja

Trenowanie Nose Work daje nam możliwość zmierzenia się z innymi podczas zawodów, konkursów i egzaminów krajowych i międzynarodowych. Jednak nie jest to dyscyplina wyłącznie dla przewodników z zacięciem sportowym. Nose Work niesie szereg korzyści również przy wykorzystaniu go w sposób rekreacyjny w życiu codziennym czy w pracy z psami problematycznymi (lękliwymi, agresywnymi), czy też w pracy z psami schroniskowymi.

O kursie:

Kurs zaczynamy od 1. czerwca 2021 i zakładany czas jego trwania to 4 miesiące. Zajęcia będą odbywały się w sposób ciągły zdalnie (online). W trakcie kursu przewidziane są 4 webinary teoretyczne oraz interaktywne sesje Q&A celem rozwiązywania bieżących problemów i wątpliwości.
Dla chętnych może zostać zorganizowane dodatkowe zajęcia praktyczne na terenie Trójmiasta w ramach treningu przepracowanego materiału.
Zajęcia będą obejmowały naukę szkolenia psów w poszukiwaniu zapachów eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora z Danii lub innego kraju bazującego na tych samych standardach.
Kurs poprowadzi Jagna Gill – certyfikowany instruktors nose work [certyfikacja przed komisją Svenska Nose Work Klubben], certyfikowany przewodnik i instruktor użytkowej detekcji zapachowej [certyfikacja Scandinavian Working Dog Institute], instruktor dogoterapii, przewodnik dwóch psów ratowniczych, dwóch psów do zdalnej detekcji zapachowej, psa dualnego (obrona/detekcja) oraz psa dogoterapeuty, współzałożyciel projektu THOR Working Dogs i prezes Fundacji IRMA – Psy w Służbie Człowieka. Specjalizuje się w detekcji zapachowej psów służbowych.
Cel kursu: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy dla właścicieli psów z zakresu sportowego Nose Work wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska.
Uwaga! Ukończenie kursu wg regulaminów Nose Work Club Polska nie wyklucza późniejszego uprawiania nose work wg innych regulaminów czy na innych zapachach. Uczymy systemu detekcji zapachu, późniejsze wdrukowanie innych zapachów nie będzie stanowić problemu.
Uczestnicy kursu instruktorskiego mogą uczestniczyć w zajęciach bez psa, jednak muszą mieć możliwość szkolenia pomiędzy zjazdami jednego psa (przez siebie samych) oraz 2 zespołów przewodnik + pies.

Plan szkolenia:

Duża ilość zajęć teoretycznych i praktycznych dla kursantów oraz lekturą materiałów w ramach pracy domowej. Całość odbywa się na dedykowanej platformie poprzez wymianę lektur, filmów instruktażowych, zadań do wykonania i pełnym feedbackiem. Stała opieka instruktora i możliwość konsultacji bezpośrednich.
Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdą instruktorzy zagraniczni. Dodatkowo w ramach kursu poruszone zostaną aspekty profesjonalnej, użytkowej detekcji zapachowej oraz teorii zapachu.
Uczestnicy podczas kursu mają za zadanie wykonywać prace domowe i dzielić się postępami na dedykowanej temu platformie.
Część 1: Szkolenie własnego psa w Nose Work, różne modele pracy oraz sposoby skłonienia psa do pracy węchowej, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach zamkniętych, wyszukiwanie zapachów w pojemnikach, udział w zajęciach praktycznych z własnym psem, nagradzanie psa, połączenie teorii z praktyką.
Część 2: Szkolenie instruktorów w zakresie nauczania psów pracy w Nose Work, omówienie ekwipunku kursanta, przygotowywanie próbek zapachowych, protokoły – ich prowadzenie i wypełnianie, przeszukiwanie, oznaczanie odnalezionego zapachu, wyszukiwanie zapachów w pojazdach, na zewnątrz budynków, zróżnicowanie wysokości umieszczonych próbek zapachowych, dodatkowe skrytki zapachowe, skrytki kombinowane, przeprowadzanie prób zapachowych, zmysł węchu, środowisko, ćwiczenia w zachowaniu równowagi, zasady zawodów, połączenie teorii z praktyką.
Część 3: Powtórzenie materiału z części pierwszej i drugiej kursu, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do egzaminu i certyfikacji.
Część 4: Egzamin i certyfikacja – test praktyczny: pedagogika, plany ćwiczeń, prowadzenie części szkolenia dla 2 różnych grup kursantów – grupy dla początkujących i zaawansowanych. Próba zapachowa z własnym psem oraz konkurs – zawody Nose Work w 4 różnych kategoriach: wyszukiwanie zapachu w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach i w pojazdach. Egzamin teoretyczny i praktyczny.
Kurs prowadzony jest we współpracy z niepublicznym ośrodkiem kształcenia Silva Lupus. Absolwenci kursu otrzymują:
 • certyfikat Instruktora Nose Work (wystawiony przez Fundację IRMA i uznany przez Nose Work Club Polska);
 • dyplom ukończenia kursu (wystawiony przez Fundację IRMA);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu INSTRUKTORA NOSE WORK zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (wystawione przez Silva Lupus).

Zakres szkolenia:

Podczas kursu omówione zostaną również: historia Nose Work, przepisy dotyczące wykorzystywanych zapachów oraz zawodów i egzaminów, protokoły próbek zapachowych i ich wyników, protokoły sędziowskie, imprinting – wdrukowywanie zapachu (wady i zalety poszczególnych metod nauczania), skojarzenia, zanieczyszczenia, układanie zapachów, źródła zapachów, koncentracja w pracy węchowej, rozproszenia, strategie węszenia, lokalizacja zapachu (różne wysokości), sygnalizowanie odnalezienia zapachu, nagradzanie, język ciała psa i komunikacja z psem, praca na smyczy i bez smyczy, język ciała człowieka, psy reaktywne a Nose Work, nauka klasyczna i warunkowa, motywacja a nauka, wzmocnienia, przygotowanie zapachów, pedagogika podstawowa, protokoły treningowe i inne.

Zakres egzaminu i certyfikacji:

Certyfikacja będzie się składała z części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej. Podczas egzaminu praktycznego weryfikowane będą umiejętności prawidłowego i przystępnego przekazywania wiedzy osobom początkującym z zachowaniem merytorycznej poprawności. Sprawdzana będzie również umiejętność wychwytywania błędów i rozwiązywania występujących problemów w szkoleniu.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami. Nose Work jest kynologiczną dyscypliną sportową opierającą się na pracy węchowej psa. Polega ona przede wszystkim na wykrywaniu zapachów i mogą ją trenować wszystkie psy – bez względu na rasę, wiek, doświadczenie czy cechy charakteru. Od profesjonalnej detekcji zapachów Nose Work różni się przede wszystkim tym, że może go trenować każdy człowiek i każdy psiak.
Cena: 2500 PLN
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/BqjawBezyQ2d36Kb6
Na więcej pytań chętnie odpowiemy w kontakcie bezpośrednim – telefonicznie, mailowo lub na FB. Zapraszamy!